सवारी पार्किङ र सडक छेउंमा राखिएका सामान व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाको अनुरोध